top of page
קטן בנפח.jpg

ניהול תזרים מזומנים בשעת המשבר

מגפת קורונה גרמה למשבר כלכלי מן הקשים בהיסטוריה של המדינה, עסקים רבים נפגעו.
הסימן הבולט ביותר של המשבר הכלכלי הוא לחץ תזרימי המקשה על העסקים בפעילות שוטפת. לחץ  על תזרים מזומנים מייצר את בעיית הנזילות ומאלץ  את העסקים לחפש אחרי פתרונות יצירתיים  למקורות מימון בזמינות גבוהה.

 

מחד מאות אלפי מובטלים, ירידה דרמטית בהיקפי פעילות עסקית, בכוח הקנייה מאידך השפעה חדה על מוסר התשלומים, עיכוב או אי עמידה בהתחייבויות  גוררים את העסק ללחץ כספי ובעיות תזרים מזומנים, חריגות מגובה מסגרות האשראי המאושרות לעתים פנייה למקורות מימון יקרים .

להלן המלצות על מספר פתרונות מימון להזרמת הון לעסק להקלה בבעיית התזרים:


שיטת התשלום הנהוגה במשק מעגנת את השימוש בשקים דחויים לצורך הזרמת כספים מיידית. ניתן לבצע ניכיון ממסרים ולמעשה להקדים את התשלום ולגרום לשיפור מיידי בתזרים מזומנים. ניכיון מאפשר קבלת שליטה טובה יותר על הניהול הפיננסי של החשבון היום ישנם לא מעט גופים בענף הפיננסים שמנכים גם שיקים "למוטב בלבד".

גורם פיננסי שמבצע את פעולת הניכיון מספק גם את שירות בדיקת שיקים-בוחן את המצב הפיננסי של מושך השקים ויודע להתריע על הבעיות. ביצוע הבדיקה מקבל חשיבות עצומה במיוחד בתקופת המשבר- החייב יכול לשלם בשיק דחוי ביודעין שהוא נמצא בקשיים והשיק עלול לא להיפרע. 


התנהלות עסקית במשק המקומי מאופיינת בתשלום על בסיס "שוטף + " בימים כתקנם הפער התזרימי מגיע עד ל-90 ימים, אך בתקופת משבר קורונה הפער הזה עלול לגדול יותר ולגרור את העסק לקשיים תזרימיים.

המלצתנו להיעזר בפתרון פיננסי נוסף-פקטורינג המהווה מכשיר מימוני המסייע  להפוך אשראי ללקוחות לתשלום מיידי ובמזומן. ביסודו של תהליך פקטורינג נמצא תהליך ניכיון של חשבוניות. עסק מעביר ללקוח שלו סחורה  ומוציא חשבונית בגין הפעולה ואז הוא ממחה  את החוב לגורם פיננסי המבצע את פקטורינג וזה, למעשה, נכנס לנעליו של העסק- גובה ומנהל את החוב מול הלקוח. העסקה מאפשרת גמישות מימונית לעסק, ושמירה על תנאי אשראי ללקוחותיו . 
 

שימוש בכרטיסי אשראי כאמצעי התשלום הוא כלי נפוץ במיוחד. לעתים קרובות הקנייה מתבצעת במספר תשלומים ובעל העסק מזוכה חודש בחודשו בסכום  היחסי בהתאם למספר התשלומים. פתרון מימוני נוסף הינו ניכיון שוברי אשראי המאפשר לבעל העסק להנזיל את התשלומים העתידים להיפרע בהמשךו לקבל את התמורה בבת אחת ללא  דחייה  ובכך לסייע לשיפור הנזילות שלו.
 

במקרים  בהם לבעל העסק מספר הלוואות  וההחזר החודשי מכביד על התזרים הסובל  ממילא מלחצים  המלצתנו לאחד את כל התחייבויות להלוואה אחת בפריסה לטווח ארוך ולגבות את החוב על ידי נכס נדל"ני בבעלות העסק-קרקעות, נכסים מניבים הן מסחריים והן דירות {לא כולל את דירת המגורים של בעל העסק}. הלוואה כנגד נכס נדל"ן זה מכשיר מימוני נפוץ  בסקטור נדל"ן, אך בתקופות המשבר הכלכלי מימון מגשר נועד לסייע לפתור בעיות תזרים.
 

תזרים מזומנים מספק לך, בעל העסק, תמונת מצב של חשבון בנק, של  התחייבויות  לעומת ההכנסות הצפויות ומאפשר לך שליטה בנזילות של העסק לא רק להיום אלא גם למספר חודשים קדימה. מאחר וחלק לא מבוטל מהתקבולים אינו נזיל  ומאחר ותזרים מזומנים הוא בסיס להתנהלות כלכלית שקולה פירטנו עבורך את  מספר הפתרונות הנהוגים בענף הפיננסים העשויים לסייע לך לשפר את תזרים המזומנים ואת הנזילות של העסק שלך.

bottom of page